Impressum

IMPRESSUM

On-line informativni portal www.kvaka.ba na bosanskom jeziku izdaje:
Fondacija za edukaciju, obrazovanje i kulturu „HALKA“
Adresa: Zagrebačka 27, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
………….
Urednik:
Amel Petrović
……….

Redakcija:
Armin Bungur
Azhar Sejarić
……….

Saradnici:
Boris Grubešić

Elmedina Hota

………..

E-mail:
redakcija.kvaka@hotmail.com
telefon: + 387 (0)33 205 835
…………….

Art i design:
Armin Bungur
………..

Web development i programiranje:
Kristijan Osman
………..

Marketing:
Azhar Sejarić
……….