Prije nekoliko dana je usvojen nacrt prvog ustavnog amandmana, koji se tiče izmjene riječi “Republika Makedonija” sa riječima “Republika Sjeverna Makedonija” i izmjene riječi “Makedonija” sa riječju “Sjeverna Makedonija”,a jučer je i zvanično potvrđeno da je Republika Makedonija promijenila ime

Nacrt drugog amandmana uvodi izmjene riječi “odluke Antifašističkog sobranja narodnog oslobođenja Makedonije (ASNOM) u “Proklamaciju prve skupštine ASNOM-a”.

Makedonsko Sobranje usvojilo je i nacrt četvrtog ustavnog amandmana o emigrantima.

“Republika će štititi prava i interese svojih državljana koji žive ili borave u inostranstvu i poboljšavati njihove veze sa domovinom bez miješanja u suverena prava drugih država i njihovih unutrašnjih poslova”, glasi usvojeni nacrt amandmana.

MIA navodi da je usvajanje nacrta četvrtog ustavnog amandmana dio procesa izmjene makedonskog Ustava, koje diktira Prespanski sporazum, postignut sa Grčkom, a o novom imenu Makedonije.

Promjena Ustava je izrazito kompleksna, ali je u Makedoniji postignut konsenzus, koji nažalost u Bosni i Hercegovini nikada nije realizovan. Ova promjena Ustava će ubrzati EU integracije Makedonije, jer je ovo bio jedan od glavnih preduslova za daljnje pregovore.

KVAKA.BA